top of page
חיפוש

מה המשקיע מקבל ממני כשאני מוכר לו מניות של החברה שלי?

כאשר חברה מעניקה מניות שלה לאדם כלשהו, זה נקרא הנפקה (נכון, הנפקה זה לא רק בבורסה). הכסף שאותו אדם משלם תמורת המניות נקרא השקעה. ההשקעה נכנסת לקופת החברה (בניגוד למצב בו אדם מוכר מניות שלו לאדם אחר, ואז הכסף נכנס לכיס שלו).

תמורת ההשקעה, אותו משקיע יקבל קודם כל את המניות, כלומר את יחידות הבעלות בחברה. אם, למשל, חברה הנפיקה 100 מניות, אז מי שקיבל 25 מהן, הוא בעצם בעלים של 25% בחברה.

חוץ מאשר את חלק הבעלות בחברה, למניות בד"כ צמודות כל מיני זכויות נוספות. חלק מהן לפי החוק וחלק מהן לפי מה שקבוע בתקנון החברה (וזה כמובן יכול להשתנות מחברה לחברה). הזכויות יכולות להיות מגוונות מאוד - זכות להשתתף בהצבעות, זכות לקבל מידע מהחברה (למשל דוחות כספיים ומצב פיננסי), זכות למנות דירקטורים, זכות לקבל דיבידנד, זכויות וטו בעניינים שונים ועוד ועוד.


לכן, כאשר מבצעים השקעה בחברה, חשוב מאוד לא רק לדבר על המספרים אלא גם להבין היטב מה נותנים (או מקבלים, תלוי באיזה צד אתם) מעבר לאחוזי הבעלות. לפעמים הזכויות השונות יכולות להיות בעלות משקל משמעותי מאוד בהמשך חיי החברה. וכמו תמיד - להתייעץ עם עו"ד מנוסה מהתחום.

Kommentarer


bottom of page