top of page
חיפוש

מה הטעויות שאסור לעשות כשעושים אאוטסורסינג?

לפעמים יותר קל, זול ונוח לנו להוציא עבודה מסוימת החוצה מהחברה לביצוע של אאוטסורסינג (מיקור חוץ בלשון הקודש).

זה יכול להיות למשימות קטנות או גדולות, חד-פעמיות או שוטפות, בארץ או בחו"ל.

לכל מקרה ומקרה יכולים להיות מאפיינים ייחודיים משלו, אבל יש כמה חסרונות מובנים בשיטה הזאת, שאם לא נשים לב אליהם ולא נתייחס אליהם ברצינות, זה עלול לגרום לנו נזקים גדולים מאוד גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך.

1. קניין רוחני, מידע סודי. בכל מקרה שמעבירים לגוף חיצוני מידע חשוב של החברה, צריך לבדוק בשבע עיניים את כל נושא הזכויות על הקניין הרוחני, ולוודא שלא יהיה וויתור (אפילו בטעות) על הקניין הרוחני שלנו, זליגה של מידע סודי שעלול להגיע למתחרים או אפילו שימוש אסור בקניין רוחני של צד שלישי, שעלול להיות משולב במוצר שלנו ולהביא תביעות נגדנו בעתיד. לפעמים זה הדבר היחיד החשוב באמת לעסק שלנו.

2. אחריות. צריך לוודא שחברת האאוטסורסינג תספק לנו אחריות מספקת לטווח זמן סביר, כדי שלא ניתקע בהמשך עם מוצר (או חלק ממוצר) שלא עובד כמו שצריך ובסוף נשקיע יותר זמן ומשאבים בתיקון מאשר מה שהיינו יכולים להשקיע בייצור עצמי מלכתחילה.

3. מנהל פרויקט. אחת הנטיות שלנו היא לסמוך יותר מדי על הבטחות. אבל כאשר חלק חשוב מהפעילות שלנו נעשה רחוק מהעין ואנחנו לא מוודאים בצורה הדוקה את רמת הביצוע, הדיוק והעמידה בזמנים - אנו עלולים לגלות מאוחר מדי שמה שקיבלנו לא תואם את הדרישות שלנו. לכן מאוד חשוב למנות מישהו שיהיה במעקב צמוד אחרי התקדמות העבודה אצל הספק, ידרוש ויקבל עדכונים שוטפים ובאופן כללי יהיה עם היד על הדופק ויידע להתריע בזמן כל עוד ניתן לתקן ולשפר.

4. פירוט מדויק. חשוב לזכור שיש ניגוד עניינים מובנה בעסקה של אאוטסורסינג. אנחנו רוצים לשלם כמה שפחות ולקבל כמה שיותר תמורה, והצד השני מעוניין לקבל תמורה גבוהה ככל האפשר ולעבוד כמה שפחות. לכן חשוב מאוד לדייק ולפרט בצורה טובה ביותר את הדרישות שלנו, לוח הזמנים, התמורה המדויקת - והכל בצורה ברורה ומפורטת ביותר. המטרה היא להשאיר כמה שפחות דברים שניתן לפרש בצורות שונות ולהגיע כך לסכסוכים בלתי נמנעים.

5. דיני עבודה. הדין הישראלי עלול להיות מאוד בעייתי בתחום הזה, והגבולות עשויים להיות מאוד מטושטשים. אנחנו יכולים להוציא עבודה לאאוטסורסינג, ולגלות יום אחד שתובעים אותנו על בסיס דיני עבודה, כאילו שהיינו המעסיקים. זה קורה הרבה כשעובדים עם פרילאנסרים. צריך לוודא שכל ההתקשרות הזאת נעשית בצורה זהירה ומבוקרת, כדי שהחיסכון שיש לנו בעבודה עם אאוטסורסינג לא יתהפך ויהפוך להוצאה כספית גדולה אם נצטרך להוסיף כספים כאילו היה מדובר בעובד שלנו מלכתחילה.

אז מה אפשר לעשות כדי להימנע מהטעויות האלה? לוודא שיש לנו ליווי משפטי של עורך דין מומחה, שיידע איך להעלות את כל הדרישות החשובות לנו וידאג לגבות אותן במסמכים ובטחונות.

Comments


bottom of page