top of page
חיפוש

מה ההבדל בין שותפות לבין חברה?

גם שותפות וגם חברה הן דרכים מקובלות לקיום עסקים. יש הרבה דמיון בין השתיים, אבל גם כמה הבדלים מאוד משמעותיים שחייבים להכיר (לפחות על קצה המזלג):


1. מבנה משפטי - שותפות היא שילוב של 2 בני אדם או יותר (אפשר גם חברות, אבל לא ניכנס לזה כרגע) שמרכיבים את מהות העסק. כדי להקים שותפות מספיק להתחבר עם אדם נוסף ולהחליט על שותפות עסקית (כמובן שמומלץ לעשות זאת בהסכם מסודר). אמנם קיימת חובה בחוק לרשום את השותפות אצל רשם השותפויות, אבל זאת חובה שלא נאכפת לרוב.

חברה, לעומת זאת, היא מבנה משפטי שמורכב מכמה גורמים - בעלי המניות (מניה היא יחידת בעלות בחברה), דירקטוריון ונושאי תפקידים בחברה. כדי להקים חברה צריך לבנות את המבנה המשפטי שלה, להכין תקנון, למנות דירקטורים, להקצות מניות ולבצע רישום אצל רשם החברות.


2. אחריות משפטית - כל פעולה שהשותפות עושה, הוא שקוף לחלוטין כאילו כל אחד מהשותפים עצמם עשו את אותה פעולה. לכן, כל אחד מהשותפים אחראי מבחינה משפטית לכל דבר - לשלם חובות, לפצות בנזיקין ולקיים את מלוא התחייבויות השותפות. בנוסף, כל שותף גם מחייב את שאר השותפים בכל פעולה שהוא עושה במסגרת השותפות.

חברה, לעומת זאת, היא גוף משפטי נפרד לחלוטין. היא קיימת (מבחינה משפטית) כאילו היתה בנאדם נפרד. לכן, כל פעולה שהחברה עושה, לא מחייבת את בעלי המניות שלה (שהם בעצם "השותפים" בחברה). אם החברה נקלעת לחובות או צריכה לפצות צד שלישי אבל אין לה משאבים מספיקים, אי אפשר להכריח את בעלי המניות לשלם (יש לזה כמה יוצאי דופן, אבל לא ניכנס לזה כרגע).


3. הנהלת חשבונות/מיסים - שותפות מתנהלת בדומה לעוסק מורשה, בהנהלת חשבונות רגילה, בהתאם לתחום העיסוק. היא מנפיקה חשבוניות על שמה ומזדכה על מע"מ כדין. כל אחד מהשותפים מגיש דוח שנתי למס הכנסה באופן אישי ונהנה מהטבות המס האישיות שלו. גובה המס הוא אישי לפי מדרגות מס הכנסה.

חברה מחויבת בהנהלת חשבונות כפולה ובדוח שנתי מבוקר ע"י רו"ח. חברה משלמת מס חברות על הכנסותיה. בעלי המניות משלמים מס דיבידנד כאשר מחולק דיבידנד, מס הכנסה אם הם מועסקים בחברה ומס רווח הון כאשר הם מוכרים את מניותיהם לאחרים.


לכל אחד מההבדלים הללו יש גם משמעות כספית שצריך לתת עליה את הדעת. מובן שהדברים הרבה יותר מורכבים וצריך לבחון כל מקרה לגופו באמצעות עו"ד המומחה לתחום.
Comments


bottom of page