top of page
חיפוש

לקחתי הלוואה בבנק בשביל העסק, האם הבנק יוכל לתבוע אותי אישית במקרה שהעסק לא יוכל להחזיר את הכסף?

בגדול ובלי להיכנס לפרטים הקטנים - התשובה היא כן. אבל כמו בכל דבר בחיים, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. צריך לחלק את הנושא לכמה אפשרויות ולבחון מה המצב בכל אחת מהן.

אם מדובר בעסק של אדם אחד שמתנהל באמצעות עוסק מורשה - העסק הוא למעשה האדם. במצב כזה, גם אם מדובר בחשבון עסקי בבנק שנפרד מהחשבון הפרטי שלו, עדיין מדובר בחשבון על-שם אדם, ולכן אותו אדם הוא זה שלקח את ההלוואה והוא זה שיצטרך להחזיר אותה.

כאשר מדובר בעסק של שותפים, אז הסיפור רק קצת יותר מסובך. קודם כל צריך לבדוק מי בדיוק חתם על מסמכי ההלוואה מול הבנק. אם כל השותפים חתמו, אז הבנק ידרוש את הכסף מכולם ביחד ולחוד. אם רק חלק מהשותפים חתמו, אז הבנק יוכל לפנות ישירות למי שחתם, אבל יצטרף להגיש תביעה נגד שאר השותפים. צריך לזכור שלמרות ששאר השותפים לא חתמו על מסמכי ההלוואה, הם עדיין שותפים בעסק ולכן מבחינה משפטית הם חייבים בכל חובות העסק, כך שאמנם הבנק יצטרך להגיש תביעה, אבל כנראה שיהיה לו קייס טוב.

כאשר מדובר בחברה בע"מ, המצב קצת שונה. חברה נחשבת כישות משפטית נפרדת, כלומר היא לא זהה לאדם או לאנשים המרכיבים אותה (בעלי המניות). במצב כזה, אם החברה מקבלת הלוואה בבנק, אז באופן עקרוני רק החברה צריכה להחזיר אותה. ואם אין לה יכולת להחזיר, אז הבנק יוכל לפעול נגדה ולממש נכסים של החברה (אם יש כאלה). מבחינה משפטית טהורה, לא ניתן לתבוע את בעלי המניות אם החברה לא החזירה את הכסף. הבעיה היא שכיום הבנקים בכלל לא מאשרים הלוואות לחברות בע"מ, אלא אם כן בעלי המניות חותמים על ערבות אישית. במצב כזה, כל בעל מניות שחתם על ערבות אישית יוכל להיתבע ע"י הבנק. יחד עם זאת, לערב יש כל מיני זכויות והקלות שלא קיימות בדרך כלל לבעל החוב הראשי.

לסיכום - כאשר עסק לוקח הלוואה מן הראוי שהוא יחזיר אותה. ואם העסק כשל ולא הצליח לעמוד בהחזר ההלוואה, ברוב המקרים הבנק יוכל לדרוש את הכסף מבעל העסק, אבל עדיין כדאי מאוד להתייעץ עם עו"ד בקיא בתחום, כדי לבדוק את המצב הספציפי ולראות מה אפשר לעשות.


Comments


bottom of page