top of page
חיפוש

כמה עולה לפרק שותפות?

שאלה מורכבת. זה בערך לשאול כמה עולה מכונית. הרי ברור שפורד פיאסטה 95' לא עולה כמו טיוטה קורולה 2021 מהניילונים, נכון? בטח לא כמו אסטון מרטין עם תוספות.

קודם כל צריך להבדיל בין פירוק שנעשה בהסכמת השותפים לבין פירוק שנעשה באמצעות ביהמ"ש. פירוק בביהמ"ש הוא הליך משפטי לכל דבר והעלויות שלו יהיו כנראה גבוהות. כל צד צריך עו"ד משלו, לפעמים צריך לשלם למומחים וקשה מאוד לדעת איך זה יסתיים. עלות סבירה להליך כזה תעמוד על כמה עשרות אלפי שקלים לפחות.

פירוק של השותפים בד"כ יהיה הרבה יותר מהיר וזול. זה יכול להתחיל מהסכמה מוחלטת שדורשת רק חתימה משותפת על כמה מסמכים וחלוקת הכסף או הנכסים ששייכים לשותפות. במקרים יותר מורכבים, יהיה צורך לפנות לעו"ד שינסח הסכם מוצלח בין כל השותפים, שיסדיר את כל העניינים במחלוקת בצורה ברורה וטובה. עלות ההסכם תלויה במורכבות העסקית של השותפות, בכמות הנכסים שיש לחלק ובשאר הפרמטרים שרלוונטיים. עלות סבירה להליך כזה תעמוד על כמה אלפי שקלים לפחות.Comments


bottom of page