top of page
חיפוש

השותף שלי עשה טעות חמורה וגרם נזק ללקוח. האם אפשר לתבוע אותי בגלל זה?

בוודאי. הרעיון הבסיסי ביותר של שותפות הוא שכל השותפים חייבים ביחד ולחוד. המשמעות היא שכל פעולה שעושה אחד השותפים, משליכה על השותפות עצמה ועל כל אחד מהשותפים האחרים. לטובה ולרעה. לכן, כאשר אחד השותפים גרם נזק, בין אם במכוון ובין אם בשגגה, האחריות על הנזק נופלת על השותפות כולה, וניתן לתבוע כל אחד מהשותפים האחרים, כאילו הוא עצמו גרם לנזק. בין השותפים לבין עצמם, יכול להיות שניתן יהיה לתבוע את אותו אחד שגרם בעצמו לנזק, כדי שרק הוא יישא בתוצאות, אבל כלפי צדדים שלישיים (לקוחות וכדומה) עדיין ישנה אחריות לכולם.


הדרך החכמה והיעילה להגן על עצמך מפני מצב כזה, מורכבת מכמה רבדים שחייבים להתייחס לכולם:

1. לרכוש ביטוח מתאים לנזקים אפשריים.

2. לוודא שיש הסכם מעולה בין השותפים, שמאפשר הטלת אחריות ספציפית על שותף ספציפי, במקרים של רשלנות חמורה או מעשים בזדון.

3. לשקול אפשרות שכל שותף יפקיד מראש ערבויות מתאימות למקרים כאלה, ושההסכם יאפשר שימוש באותן ערבויות.

4. להיות תמיד עם היד על הדופק לגבי העסק, ולא לחכות להפתעות.


Comments


bottom of page