top of page
חיפוש

האם צריך לשלם מס על הנפקת מניות?

ובכן, בהחלט לא!

השקעת כספים בחברה אינה חייבת במס. מבחינת החברה לא מדובר בהכנסה, כך שהחברה יכולה לנצל את כל סכום ההשקעה לפעילויות השונות שלה.

זה אחד היתרונות הגדולים של חברה לעומת עוסק מורשה. עסק של אדם (או שותפות) שהוא בעצם עוסק מורשה, לא יכול לקבל השקעות, לכן כל שקל שנכנס לעסק הוא הכנסה החייבת במס. ואילו חברה בהחלט רשאית לקבל השקעות (תמורת מניות) והכסף נקי ממס.


בכל מקרה כדאי להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום, כדי לתכנן את האסטרטגיה המתאימה לגיוס השקעות, מכל ההיבטים השונים.
Comments


bottom of page