top of page
חיפוש

האם חייבים לפרק שותפות?

שותפות עסקית היא התקשרות של לפחות 2 אנשים (או גופים) לצורך ניהול עסק משותף. לפעמים שותפות כזו מתפרקת מעצמה (אם, למשל, בהסכם נקבע תאריך ספציפי שבו השותפות תסתיים) אבל ברוב המקרים, צריך לפרק אותה. הסיבה לכך היא שכל זמן שלא מפרקים את השותפות, היא מחייבת את כל השותפים והדבר עשוי לגרור השלכות משמעותיות בכל דבר בו מעורבים צדדים שלישיים.

דרך המלך היא לפרק את השותפות בהסכמה בין השותפים. אם היה הסכם מסודר, אז צריך לפעול לפיו. אם לא היה הסכם, אז רצוי שהפירוק ייעשה באמצעות הסכם כתוב ומסודר, כדי למנוע אי-הבנות ובעיות עתידיות.

אם קיים סכסוך שלא מאפשר לפרק את השותפות בהסכמה ובמהירות, ניתן לפנות לבית המשפט המחוזי בתביעה לפירוק. כמובן שמדובר בהליך משפטי לכל דבר - המשמעות היא עלויות כספיות, בזבוז זמן רב וגורם חיצוני שיחליט על הדרך הנכונה לפירוק.


Comments


bottom of page