top of page
חיפוש

איך אפשר למכור איגרות חוב כדי להשיג כסף לחברה?

קודם כל חשוב להבהיר שנדון כאן בפעולות של חברה פרטית בלבד. צריך לזכור שהנפקה של איגרות חוב בבורסה או אפילו רק הצעה לציבור של איגרות חוב, היא פעולה בעלת משמעות רבה לפי חוק ניירות ערך, ויש תנאים מאוד ברורים איך לעשות זאת בלי לעבור על החוק (הכנת תשקיף ועוד). אל תעשו את זה בלי להתייעץ עם עו"ד מנוסה!

אבל בחברה פרטית מדובר בפעולה פשוטה יחסית, לפחות מהבחינה הטכנית. דירקטוריון החברה צריך לקבל החלטה בעניין ולאחר מכן לנסח את תוכן איגרת החוב - פרטים חשובים של הלוואה כגון: סכום הקרן, גובה הריבית, מועדי התשלום, בטחונות (אם יש) ועוד. ואז מגיע החלק החשוב של למצוא משקיעים שיתעניינו בחברה ויהיו מעוניינים לרכוש איגרת חוב כדי לסייע לחברה וכדי ליהנות מהתשואה. חשוב לא לפרסם את העניין מעל ל-35 איש כדי לא לעבור על חוק ניירות ערך (פלילי לגמרי) ובכל מקרה כדאי להתייעץ עם עו"ד מנוסה.

שימו לב - יש סוגים שונים של איגרות חוב (אג"ח להמרה למניות, למשל) וכדאי למצוא את הסוג שהכי מתאים לחברה בשלב הזה.


Comments


bottom of page